स्वत प्रकाशन (कार्तिक-पुस २०७९) 2.55 MB
प्रस्तावको ढांचा २०७९ 577.47 KB
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन अनुदान ऐन 207७ 925.39 KB
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन अनुदान नियमावली 2078 1.21 MB
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन अनुदान मापदण्ड 2078 14.93 MB
लहरे तरकारी बालिमा तिन पुस्ता कटिङ्ग सम्बन्धिको जानकारी 831.43 KB
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन 1.16 MB
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्दन कार्यक्रम अन्तर्गतको संरक्षित संरचनामा उत्पादन कार्यकमको प्रस्तावना तयार गर्ने ढाँचा 762.36 KB
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्दन कार्यक्रम अन्तर्गतको खुल्ला जमिनमा खेति कार्यक्रमको प्रस्तावना तयार गर्ने ढाँचा 703.48 KB
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्दन कार्यक्रम अन्तर्गतको नमुना प्रदर्शन कार्यक्रमको प्रस्तावना तयार गर्ने ढाँचा 812.79 KB
टमाटर बालीको डढुवा रोग बारे संक्षिप्त जानकारी 1.34 MB
प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रकृया २०७७ 8.27 MB
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल(ब्लक विकास कार्यक्रम) 12.72 MB
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ 4.78 MB
अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ 2.91 MB
प्रदेश कृषि डायरी २०७७ 5.64 MB
(COVID-19) को रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्था सम्बन्धी प्रदेश सरकारको कार्ययोजना 205.92 KB
गाईडः अमेरीकन फल आर्मी वर्म - फौजी कीरा ब्यवस्थापन 1.32 MB
वीउ विजन परिपत्र 1.35 MB
कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्य विवरण(TOR) 367.63 KB