संचालन भएका कार्यक्रमहरु
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम २०७९/८०
फिल्ड अनुगमन
फिल्ड अनुगमन
रैथाने वाली प्रवर्द्बन कार्यक्रमको फिल्ड अनुगमन
फिल्ड अनुगमन
सघन वाली विकास आयोजनाको समाग्री हस्तान्तरण कार्यक्रम
PMAMP, मकै ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत कचनकवल w.n.01 मा कृषि यान्त्रिकीकरण मेसिनरी उपकरण वितरण
केरा सकलन केन्द्र बाट केरा राजधानी तर्फ बिक्रीबितरण का लागि तयारी गर्दै
प्रभावित धानबालीको अनुमान
मानसरोवर कृषि सहकारी, दमकको अर्गानिक तरकारी खेती
हल्दिबारी र कचनकवल धानबालीको अनुगमन