कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा

नमुना कृषि फर्म- बिर्तामोड ७

नमुना कृषि फर्म- मेचीनगर १

युवा लक्षित च्याउ उत्पादन कार्यक्रम,मेचीनगर

ड्रागन फ्रुट खेती-व्सायवयिक बगैंचा स्थापना कार्यक्रम- अर्जुनधारा ११

स्थानीय सरकारका कृषि प्राविधिकहरूसँग समन्वय बैठक

व्यावसायिक तरकारी खेती- गौरिगंज २

कृषि ज्ञान केन्द्र, झापामा हजुरलाई स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2080-01-14 Closed !!!
सम्झौता गर्न आउने समबन्धी सुचना 2080-01-05 Closed !!!

प्रकाशनहरु

स्वत प्रकाशन (माघ चैत्र २०७९)
स्वत प्रकाशन (कार्तिक-पुस २०७९)
प्रस्तावको ढांचा २०७९
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन अनुदान ऐन 207७
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन अनुदान नियमावली 2078
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन अनुदान मापदण्ड 2078
स्वत प्रकाशन (माघ चैत्र २०७९)
लहरे तरकारी बालिमा तिन पुस्ता कटिङ्ग सम्बन्धिको जानकारी
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन
प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रकृया २०७७
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल(ब्लक विकास कार्यक्रम)
अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७
प्रस्तावको ढांचा २०७९
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्दन कार्यक्रम अन्तर्गतको संरक्षित संरचनामा उत्पादन कार्यकमको प्रस्तावना तयार गर्ने ढाँचा
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्दन कार्यक्रम अन्तर्गतको खुल्ला जमिनमा खेति कार्यक्रमको प्रस्तावना तयार गर्ने ढाँचा
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७६
स्वत प्रकाशन (कार्तिक-पुस २०७९)
कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्य विवरण(TOR)