कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा

नमुना कृषि फर्म- बिर्तामोड ७

नमुना कृषि फर्म- मेचीनगर १

युवा लक्षित च्याउ उत्पादन कार्यक्रम,मेचीनगर

ड्रागन फ्रुट खेती-व्सायवयिक बगैंचा स्थापना कार्यक्रम- अर्जुनधारा ११

स्थानीय सरकारका कृषि प्राविधिकहरूसँग समन्वय बैठक

व्यावसायिक तरकारी खेती- गौरिगंज २

कृषि ज्ञान केन्द्र, झापामा हजुरलाई स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धि सुचना 2080-10-24 2080-11-04
प्रस्ताव छनौट तथा संझौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना 2080/10/18 2080-10-24

प्रकाशनहरु

बीउ बिजन सम्बन्धि सशर्त कार्यक्रमका लागि निवेदनको ढांचा
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त कृषि कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०८०
ब्लक बिकास कार्यक्रम अनुसूची १०
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन अनुदान ऐन 207७
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन अनुदान नियमावली 2078
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन अनुदान मापदण्ड 2078
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन, बर्ष ९, अंक ३६, २९ मङसिर- ५ पुस २०८०
स्वत प्रकाशन (माघ चैत्र २०७९)
लहरे तरकारी बालिमा तिन पुस्ता कटिङ्ग सम्बन्धिको जानकारी
प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रकृया २०७७
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल(ब्लक विकास कार्यक्रम)
अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७
बीउ बिजन सम्बन्धि सशर्त कार्यक्रमका लागि निवेदनको ढांचा
ब्लक बिकास कार्यक्रम अनुसूची १०
आइ.पी.एम कृषक पाठशाला कार्यक्रमका लागि निवेदन तथा प्रस्तावको ढांचा
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त कृषि कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०८०
कृषक पाठशाला संचालन कार्यविधि २०७५
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७६
स्वत प्रकाशन (कार्तिक-पुस २०७९)
कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्य विवरण(TOR)