कृषि ज्ञान केन्द्र, झापा

नमुना कृषि फर्म- बिर्तामोड ७

नमुना कृषि फर्म- मेचीनगर १

युवा लक्षित च्याउ उत्पादन कार्यक्रम,मेचीनगर

ड्रागन फ्रुट खेती-व्सायवयिक बगैंचा स्थापना कार्यक्रम- अर्जुनधारा ११

स्थानीय सरकारका कृषि प्राविधिकहरूसँग समन्वय बैठक

व्यावसायिक तरकारी खेती- गौरिगंज २

कृषि ज्ञान केन्द्र, झापामा हजुरलाई स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
आई.पि.एम.कृषक सहजकर्ता छनौट सम्बन्धी सूचना 2080-08-19 Continuous
आइ.पि.एम पाठशाला संचालन सम्बन्धी सुचना २०८०/६/१६ 2080-06-16 Closed !!!

प्रकाशनहरु

आइ.पी.एम कृषक पाठशाला कार्यक्रमका लागि निवेदन तथा प्रस्तावको ढांचा
कृषक पाठशाला संचालन कार्यविधि २०७५
ब्लक बिकास कार्यक्रमका लागि अनुसूची ६ र ७
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन अनुदान ऐन 207७
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन अनुदान नियमावली 2078
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्बन अनुदान मापदण्ड 2078
स्वत प्रकाशन (माघ चैत्र २०७९)
लहरे तरकारी बालिमा तिन पुस्ता कटिङ्ग सम्बन्धिको जानकारी
कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन
प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रकृया २०७७
परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल(ब्लक विकास कार्यक्रम)
अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७
आइ.पी.एम कृषक पाठशाला कार्यक्रमका लागि निवेदन तथा प्रस्तावको ढांचा
ब्लक बिकास कार्यक्रमका लागि अनुसूची ६ र ७
२०८०/६/४ गते प्रकाशित सूचनाको लागि आवश्यक फारम.doc
कृषक पाठशाला संचालन कार्यविधि २०७५
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७६
स्वत प्रकाशन (कार्तिक-पुस २०७९)
कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्य विवरण(TOR)